EXPERT

geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Vaši žiaci zažijú pocit výnimočnosti

  • lebo budú môcť predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok,
  • benefitom bude nielen hrdý titul Expert či Top Expert, ale aj krásny diplom a darček.

Žiakom sa na Expertovi páči, že

  • môžu prejaviť svoje kvality v téme, ktorá ich baví,
  • úlohy sú pestré, zaujímavé a netradičné.

Učitelia na Expertovi oceňujú

  • zbierku nových inšpiratívnych úloh,
  • že získajú prehľad o vedomostiach svojich žiakov,
  • prípravu svojich žiakov na dôležité testovania alebo maturitné skúšky.
Podporte ich v intelektuálnom raste. Staňte sa školským koordinátorom a pomôžte nám súťaž na vašej škole zorganizovať.

Kontrola prihlášky

Dokumenty na stiahnutie

Pokyny pre školského koordinátora

Pokyny na zadanie testov

Pokyny pre online formu súťaže

Odpoveďový hárok
20 otázok

Odpoveďový hárok
25 otázok

Protokol o zaslaných dokumentoch

Súhlas rodiča

Základné informácie

Podrobné pravidlá

Tu si môžete stiahnuť obojstranný leták