Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

mimoriadna zmena termínu

vzhľadom na zatvorenie škôl posúvame termín súťaže na

3. 2. 2021

Prihláška pre školy

Termín prihlasovania sa posúva na 15. 12. 2020.

V prípade, že sa žiaci 30. 11. do škôl nevrátia,
posunieme termín prihlasovania na 13. 1. 2021.

Vyber si dve témy a dokáž, že si EXPERT

Témy pre piaty a šiesty ročník ZŠ:

  • Ako funguje svet
  • Päť jazykov kultúry

Témy pre 7. – 9. ročník ZŠ a stredné školy:

  • Od Dunaja k Tatrám
  • Svetobežník
  • Do you speak English?
  • Mozgolamy
  • Tajomstvá prírody
  • Góly, body, sekundy
December 2020
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
15. 12. – termín prihlásenia žiakov do súťaže.
15. 12. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
Január 2021
Do 15. 01. ŠK skontroluje prihlášku svojej školy.
3. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
Február 2021
Streda 03. 02. – deň súťaže.
04. 02. – termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie.
24. 02. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
Marec 2021
Do 03. 03. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
12. 03. – termín zverejnenia kompletných výsledkov žiakov.
Apríl 2021
Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.