EXPERT

geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Čo by mali vedieť rodičia

Čo je Expert geniality show?

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl.

Prečo sa súťaž žiakom páči?

  • Úlohy v testoch sú zaujímavé a sú z rôznych oblastí života, takže si každý žiak vie nájsť témy, ktoré ho zaujímajú a v ktorých vyniká.
  • Každému žiakovi zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a malého darčeka. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu.

Prečo sa súťaž páči rodičom?

  • Vidia v nej šancu pre svoje dieťa ukázať vedomosti v oblasti, ktorá ho baví. 
  • Motivuje ho k ďalšiemu rozširovaniu vedomostí v danej téme.
  • Úlohy učia žiakov pozrieť sa na riešenie problémov aj z iného uhla než klasické úlohy v škole.
  • Žiaci sa učia podať výkon v určenom čase, pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na maturitných skúškach.

Ako súťaž prebieha?

Žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ riešia test zložený z dvoch tém (Päť jazykov kultúry a Ako funguje svet), kde nájdu otázky z prírodných aj spoločenských vied. Obe témy obsahujú 20 otázok.

Žiaci vyšších ročníkov si vyberajú dve zo šiestich ponúkaných tém: Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. Otázky sú z oblasti biológie, fyziky, športu, angličtiny… Každá téma obsahuje 25 otázok.

Na vyriešenie testu majú všetci súťažiaci rovnaký čas  –  60 minút.

Súťažíme 30. novembra 2022.

Tu si môžete stiahnuť obojstranný leták

Scroll to top