Povedali o súťaži

Gymnázium, Pankúchova,
Bratislava
Read More
Študentka, ktorá riešila Od Dunaja k Tatrám bola príjemne prekvapená otázkou z aktuálnych udalostí na Slovensku.
Súkromná obchodná akadémia
Nitra
Read More
Na súťaži je dobré to, že si žiaci rozširujú všeobecný prehľad, samostatne si môžu vybrať kategóriu.
Previous
Next
ZŠ SNP, Ostredková 14
Bratislava
Read More
Organizácia súťaže i súťažné úlohy sú super. Prajem veľa úspechov vo vašej práci.
Základná škola
Moldava nad Bodvou
Read More
Na našej škole je už tradíciou zapájať sa do vašej súťaže. Každoročne ju netrpezlivo očakávame.
Previous
Next
ZŠ s MŠ Š. Žáryho
Poniky
Read More
Veľmi sme sa potešili téme venovanej Slovensku. Úlohy v testoch opäť krásne. Užijeme si to aj žiaci aj učitelia 🙂
Stredná zdravotnícka škola
Liptovský Mikuláš
Read More
Súťaž podporuje u žiakov zvedavosť a túžbu po informáciách. Doma potom googlili odpovede na otázky, ktoré v teste nevedeli zodpovedať.
Previous
Next
Patrícia Maňáková, Spojená škola Pavla Sabadoša, Prešov
Read More
Na našej škole sme súťažili prvýkrát. Trochu sme sa obávali, či to žiaci stihnú v časovom limite, lebo máme žiakov s poruchami učenia a priestorovej orientácie. Ale všetko sme zvládli a všetci sa tešili. Ďakujeme.
Gabriela Lešková, SZŠ M. T. Schererovej
Ružomberok
Read More
Milý organizačný tím. Vedomostná súťaž je pre našich žiakov prínosom jednak využiť svoj potenciál poznatkov z rôznych oblastí, ktoré ich zaujímajú, ale aj možnosť zasúťažiť si. Ďakujeme, že tento rok ste rozšírili súťažné témy a žiaci mali viac možností výberu. Prajeme ešte veľa tvorivých nápadov.
Previous
Next
ZŠ J.G. Tajovského
Senec
Read More
Nemám žiadne pripomienky. Robte to tak ďalej.
ZŠ J. Mudrocha
Senica
Read More
Výsledky poukazujú na celkovú rozhľadenosť žiakov.
SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Košice
Read More
Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže.
Previous
Next
ZŠ M. Kolibara
Detvianska Huta
Read More
Súťaže Expert geniality show sa naša škola zúčastnila po prvýkrát. Žiaci hodnotili otázky ako zaujímavé, niektoré ťažšie, iné ľahšie. Ale súťaž ich zaujala. Pozitívne hodnotili súťažiaci z kategórií 7-9 to, že témy si mohli vybrať. Deti si potom na internete dodatočne hľadali odpovede aj na otázky z tém ktoré si nevybrali. I týmto sa zväčšil ich všeobecný prehľad z rôznych oblastí života.
Mgr. Gabčíková, Gymnázium
Rajec
Read More
Bolo super zaradiť tému Od Dunaja k Tatrám.
Tatiana Pohorelská
Evanjelické gymnázium Tisovec
Read More
Aj mne aj žiakom sa súťaž páčila, ďakujeme.
Previous
Next
Základná škola
Jarovce
Read More
Ďakujeme za zaujímavé otázky – sú dobre postavené. Možno by ste mohli pouvažovať o nejakej verzii, kde by pracovali v tíme.
Mária Litvínová, SOŠ
Strážske
Read More
Ďakujeme za spoluprácu a určite sa budeme do súťaže zapájať aj v budúcich ročníkoch a aj vo väčšom počte.
Previous
Next