Študentka, ktorá riešila DUU bola príjemne prekvapená otázkou z aktuálnych udalostí na Slovensku.
Gymnázium, Pankúchova,
Bratislava

Na súťaži je dobré to, že si žiaci rozširujú všeobecný prehľad, samostatne si môžu vybrať kategóriu.
Súkromná obchodná akadémia
Nitra

Každoročne sa tešíme na túto skvelú vedomostnú súťaž. Na našej škole je už tradíciou sa do nej prihlásiť a realizovať ju.
E. Kissová, ZŠ,
Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou

Súťaž je v našej škole veľmi obľúbená. Zapájajú sa do nej aj žiaci, ktorí až tak nevynikajú vo vyučovacích predmetoch, pretože Expert ponúka široké spektrum otázok premyslene usporiadaných v témach.
Základná škola s MŠ Š. Žáryho,
Poniky

Páčilo sa mi, že súťaž netrvá dlho (akurát).
Gymnázium, Pankúchova,
Bratislava

Expert je aj perfektná spätná väzba pre učiteľa. Aspoň zistím, čo všetko viem a najmä, čo všetko neviem a mala by som. Ďakujem.
Mgr. Michaela Kutelyová,
Základná škola s MŠ Š. Žáryho, Poniky

Ďakujeme za super širokospektrálnu súťaž!
Mgr. Lenka Stanová,
Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice

Ďakujeme pekne za pekné dopoludnie.
Mgr. Dalma Mészárosová,
Gymnázium Á. Vámbéryho, Dunajská Streda

Na súťaž sa žiaci veľmi tešia. Súťaživosť je pre nich silná motivácia. Chcú byť lepší ako minulý rok. Pripravujú sa, študujú, sledujú aktuálne dianie. Na druhý deň sú zvedaví aj tí, ktorí sa do súťaže nezapojili. Zaujímajú ich otázky, s vyučujúcimi konzultujú správne odpovede. Zvedavosť a túžba po poznaní im pomáha v inteligenčnom rozvoji.
PhDr. Gabriela Lešková,
SZŠ M. T. Schererovej, Ružomberok

Expert je veľmi obľúbená súťaž. Vďaka téme Góly, body, sekundy si získala aj takých žiakov, ktorí sa bežne do vedomostných súťaží nezapájajú. Ešte aj po súťaži preberáme jednotlivé otázky, googlime ich a diskutujeme o nich. Viem, že tieto úlohy žiaci zvyknú aj doma riešiť. Expert geniality show je proste udalosť roka v našej škole, ale aj v mnohých rodinách. Deti si zvyknú dodatočne vyriešiť aj úlohy z iných tém, ako si zvolili v súťaži, preto je veľmi fajn, že brožúra s testami je takto koncipovaná.
Mgr. Michaela Kutelyová,
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho, Poniky

Deti sa na Experta vždy tešia. Prihlasujú sa aj žiaci, ktorí nepatria medzi prospechovo najlepších. V tejto súťaži majú príležitosť pred šikovnejšími spolužiakmi predviesť vedomosti. Túto možnosť v škole často nemajú.
Mgr. Michaela Kutelyová,
Základná škola s MŠ Š. Žáryho, Poniky

Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať.
PhDr. Monika Siváková,
Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Ďakujeme za super širokospektrálnu súťaž!
Mgr. Lenka Stanová,
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice

Ahoj, mohli by ste pridať nejaké nové kategórie ako o chémii, fyzike alebo o vesmíre ako čo vieš o hviezdach. Mohli by tam byť otázky ako najvyšší vrch v slnečnej sústave alebo mesiace jupitera. V chémii by ste sa mohli pýtať na názvy častíc na ich hmotnosť či protónové číslo a aj na antičasticu nejakej častice alebo na stavbu určitých atómov. Prepáčte že píšem takéto dlhé vety ale nechcelo sa mi to prerušovať a zase začínať. Aj niečo z kvantovej mechaniky.
PS: Odpíšte ak nebudete mať veľa práce.
Timur Mede,
Súkromné gymnázium Lučenec

Ďakujeme veľmi pekne za neobyčajnú súťaž. Naši žiaci sa jej zúčastňujú veľmi radi. Súťaž nabáda žiakov, aby nepoznali iba vedomosti zo svojich školských zošitov, ale zaujímali sa aj o dianie v spoločnosti a spravili tak pre seba niečo naviac.
Žiaci a učitelia Súkromného gymnázia,
Ul. 29. augusta, Bardejov

Každoročne sa na súťaž tešíme. Sme radi, že si môžeme zmerať sily i na pôde vedomostnej, aj keď niektoré otázky sú náročnejšie – máme s nimi dosť práce – ale tí „skalní“ to z roka na  ok zvládajú lepšie a lepšie. Aj v tomto roku bol záujem o témy Spoločnosť kedysi a dnes a Svetobežník, ba popasovali sa aj s Mozgolamami. Želáme vám veľa EXPERTov, radosť z práce s talentami na Slovensku a veľa dobrých nápadov na tvorbu otázok v ďalších ročníkoch.
Mgr. Erika Kissová,
Základná škola, Čs. armády,
Moldava nad Bodvou

Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do Vašej súťaže. Páčia sa nám všetky témy, radi by sme pridali trebárs literatúru, knihy alebo hudbu. A, samozrejme, chlapci sa tešia na Góly, body, sekundy.
Mgr. Kornélia Vojtaníková,
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice

Pekný deň, žiaci sa na súťaž tešia, už v septembri zisťujú, kedy bude. Trocha nám naruší celkové vyučovanie, ale my nadšenci sa nedáme a uchránime si to.
Mgr. Helena Poláková,
Základná škola s MŠ, Čečejovce

Vážení usporiadatelia! Žiaci boli nadšení, súťaž sa im páči. Uvítali by aj iné kategórie. Táto súťaž má prínos!
Mgr. Vilma Mrázová,
Stredná zdravotnícka škola,
Športová ul. Dunajská Streda

Súťaž je zaujímavá aj tým, že si študenti môžu vybrať tému až keď vidia testy.

Sme radi, že tento rok sú obrázky v testoch farebné. Uľahčujú riešenie úloh. Táto súťaž má svoje opodstatnenie, pretože žiaci si overia svoje vedomosti, slúži k rozvoju čitateľskej gramotnosti.
Ing. Mária Šramová,
Základná škola, Nám. Š. Kluberta, Levoča

Deti obľubujú túto súťaž, lebo na stránke školy zverejňujeme iba výsledky úspešných žiakov. Nič by som na tejto súťaži nemenila. Deťom sa páčilo, že obrázky boli farebné a že si môžu vyberať témy až po prelistovaní brožúrky.
Mgr. Sylvia Švecová,
Základná škola, Mojmírova, Piešťany

Test bol podľa žiakov aj učiteľov skutočne náročný, ale chystajú si ho zopakovať na budúci rok.
Žiaci a učitelia z Hotelovej akadémie,
Mikovíniho, Bratislava

EXPERT geniality show je veľmi dobre zorganizovaná súťaž. Koordinátor a administrátori majú dôkladne vypracovaný postup, ktorý zjednodušuje prácu. Bolo veľmi dobré, že sa počas celého mesiaca november mohli žiaci na súťaž pripravovať cez vašu webovú stránku. Súťaž pomáha žiakom vo vyučovacom procese rozvíjať logické a tvorivé myslenie. Žiak si vedomosti študuje sám z vlastnej iniciatívy a učí sa ich prepájať do bežného života.
PhDr. Gabriela Lešková,
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej,
Ružomberok

PageLines