Pravidlá 2021/22

Prihlás sa u svojho triedneho učiteľa alebo u školského koordinátora súťaže. Prihlásiť sa môžeš aj samostatne, keď vyplníš Prihlášku žiaka.

Súťažiť môžu všetci žiaci od piatakov na ZŠ až po maturantov:

 • žiaci 5. ročníka ZŠ súťažia v kategórii EXPERT 5,
 • žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy OG súťažia v kategórii EXPERT 6,
 • žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG súťažia v kategórii EXPERT 7,
 • žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG súťažia v kategórii EXPERT 8,
 • žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG súťažia v kategórii EXPERT 9,
 • žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií a kvinty a sexty OG súťažia v kategórii EXPERT G12,
 • žiaci 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O12,
 • žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií a septimy a oktávy OG súťažia v kategórii EXPERT G34,
 • žiaci 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O34.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém.

 

Súťažiaci v kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 odpovedajú na 40 otázok (20 v každej téme). Súťažiaci vyšších kategórií odpovedajú na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút.

 

Okrem vyznačenia správnej odpovede môže (ale nemusí) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu „Som si istý(á)“. Ak vyznačí istotu pri správnej odpovedi, získa body navyše. Ak však vyznačí istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratí.

 

V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 súťažiaci odpovedajú na otázky v dvoch témach:

 • Ako funguje svet – geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika, dopravná výchova
 • Päť jazykov kultúry – slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis, výtvarná výchova a hudobná výchova
Súťažiaci vyšších vekových kategórií si vyberú dve spomedzi šiestich ponúknutých tém:
 • Od Dunaja k Tatrám – Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci
 • Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie
 • Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia
 • Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia
 • Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie
 • Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

30. novembra 2021.

Štartovné je 5 €.

Za účasť dostaneš diplom a malý darček. Ak sa umiestniš v štvrtine najlepších v tematickom rebríčku, dostaneš titul EXPERT na tému. Ak budeš patriť medzi 100 najlepších v celkovom poradí, dostaneš titul TOP EXPERT. A ak sa umiestniš medzi 3 % najlepších súťažiacich v rebríčku, dostaneš cenu pre najlepších. Pri príležitosti 15. výročia EXPERTa vyžrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý vyhrá mobilný telefón.