Žiakov prihlasuje školský koordinátor elektronicky na stránke súťaže.

 • žiaci 5. ročníka ZŠ
  súťažia v kategórii EXPERT 5,
 • žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy OG súťažia v kategórii EXPERT 6,
 • žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG súťažia v kategórii EXPERT 7,
 • žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG súťažia v kategórii EXPERT 8,
 • žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG súťažia v kategórii EXPERT 9,
 • žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií a kvinty a sexty OG súťažia v kategórii EXPERT G12,
 • žiaci 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O12,
 • žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií a septimy a oktávy OG súťažia v kategórii EXPERT G34,
 • žiaci 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O34.

Štartovné je 4 €.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém.

V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 si súťažiaci témy nevyberajú, odpovedajú na otázky v dvoch témach:

 • Ako funguje svet
  geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika, dopravná výchova
 • Päť jazykov kultúry
  slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis, výtvarná výchova a hudobná výchova

Súťažiaci vyšších vekových kategórií si vyberú dve spomedzi šiestich ponúknutých tém:

 • Od Dunaja k Tatrám
  Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci
 • Mozgolamy
  logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie
 • Svetobežník
  fyzická geografia, humánna geografia
 • Tajomstvá prírody
  biológia, fyzika, astronómia, chémia
 • Do you speak English?
  čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie
 • Góly, body, sekundy
  história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodovať až počas samotnej súťaže, keď už vidí testové otázky.

Trinásty ročník sa uskutoční vo štvrtok 28. novembra 2019.

PageLines