Pokus video

Vieš správnu odpoveď?

Prečo robiť Experta?

Pri odovzdávaní cien „Učiteľ Slovenska“ to krásne vystihla pani učiteľka Siváková.

Scroll to top