EXPERT

geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Stiahnite si dokumenty v PDF

Základné informácie

Podrobné pravidlá

Plagát Expert

Leták Expert