EXPERT

geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Základné informácie

Podrobné pravidlá

Plagát a leták

Scroll to top