EXPERT

geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Šablóna na tlač diplomov formátu A5

Šablóna na tlač diplomov TOP EXPERT

Základné informácie

Podrobné pravidlá