Kalendár-archiv

Kalendár

Marec 2021
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
Od 15. 03. - individuálne prihlasovanie.
Apríl 2021
12. 04. – termín prihlásenia žiakov do súťaže a uhradenia štartovného.
Máj 2021
1. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
13. 05. – deň súťaže.
14. 05. – deň súťaže.
Jún 2021
03. 06. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
Do 13. 06. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
16. 06. – termín zverejnenia kompletných výsledkov žiakov.
Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.

Termín súťaže

zverejníme hneď, ako bude jasné,
kedy sa žiaci vrátia do škôl

Termín prihlasovania zverejníme ihneď po nástupe žiakov do škôl

Scroll to top