Kalendár

šk. rok 2019/20

Október 2019
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
25. 10. – termín prihlásenia žiakov do súťaže.
25. 10. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
November 2019
Do 7. 11. ŠK skontroluje prihlášku svojej školy.
3. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
Štvrtok 28. 11. – deň súťaže.
29. 11. – termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie.
December 2019
20. 12. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
Január 2020
Do 10. 1. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
15. 1. – termín zverejnenia kompletných výsledkov žiakov.
Február 2020
Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.
PageLines