Kalendár

December 2020
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
15. 12. – termín prihlásenia žiakov do súťaže.
15. 12. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
Január 2021
Do 15. 01. ŠK skontroluje prihlášku svojej školy.
4. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
Február 2021
Streda 03. 02. – deň súťaže.
04. 02. – termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie.
24. 02. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
Marec 2021
Do 09. 03. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
12. 03. – termín zverejnenia kompletných výsledkov žiakov.
Apríl 2021
Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.