Kalendár

Október 2020
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
26. 10. – termín prihlásenia žiakov do súťaže.
26. 10. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
November 2020
Do 6. 11. ŠK skontroluje prihlášku svojej školy.
3. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
Utorok 1. 12. – deň súťaže.
2. 12. – termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie.
December 2020
22. 12. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
Január 2021
Do 19. 1. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
22. 1. – termín zverejnenia kompletných výsledkov žiakov.
Február 2021
Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.