Kalendár

Október 2022
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
25. 10. – termín prihlásenia žiakov obidvoma spôsobmi.
25. 10. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
November 2022
Do 4. 11. ŠK skontroluje prihlášku svojej školy na Karte školy.
3. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
Streda 30. 11. – deň súťaže.
December 2022
1. 12. – termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie. 21. 12. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
Január 2023
Do 15. 1. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
26. 1. – zverejnenie kompletných výsledkov žiakov.
Február 2023
Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.
Scroll to top