Kalendár

Október 2021
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
26. 10. – termín prihlásenia žiakov do súťaže.
26. 10. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
November 2021
Do 5. 11. ŠK skontroluje prihlášku svojej školy na Karte školy.
3. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
Utorok 30. 11. – deň súťaže.
December 2021
1. 12. – termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie. 21. 12. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
Január 2022
Do 18. 1. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
Február 2022
4. 2. – termín zverejnenia kompletných výsledkov žiakov.
Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.