25. október 2019
Termín prihlásenia do súťaže a uhradenia štartovného.
28. november 2019
Deň súťaže.
20. december 2019
Termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
15. január 2020
Termín zverejnenia kompletných výsledkov žiakov.
Február 2020
Diplomy a ceny pre najúspešnejších riešiteľov.
PageLines