Odovzdávanie cien

Stredná odborná škola technická, Čadca

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice

Základná škola s MŠ, J. Mudrocha, Senica

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov

Základná škola, Komenského 13, Sabinov

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Základná škola, Oslany

SPŠ techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad

PageLines