Tí, ktorých vidíš na tejto stránke, si zaslúžia tvoje uznanie.

Dokázali obstáť v tvrdej konkurencii
12 457 EXPERTov z celého Slovenska.
Vo svojej vekovej kategórii sa umiestnili na 1. mieste
vo svojej súťažnej téme alebo v celkovom poradí.

Preto im právom patrí miesto v našej galérii slávy.