Tu si môžete prezrieť výsledky žiakov vašej školy.
Na zobrazenie výsledkov zadajte kód a prístupové heslo.
Obidva údaje sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s testami,
oznámili sme vám ich aj e-mailom.

Kód školy:  
Heslo:  Ako sa hodnotia testy a prideľujú skóre, sa dozviete tu.