mimoriadna zmena termínu

vzhľadom na zatvorenie škôl
posúvame termín súťaže na


3. 2. 2021

Termín prihlasovania sa posúva na 15. 12. 2020

Na prihlásenie žiakov školy do súťaže potrebujete päťciferný kód vašej školy. Je uvedený v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s informačnými materiálmi v 1. zásielke. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/6382 4952) alebo e-mailom.

Kód školy: 

Údaje môžete meniť aj po odoslaní prihlášky. Musíte pritom znova zadať kód vašej školy. Otvorí sa formulár, v ktorom budú všetky údaje, ktoré ste už zadali. Zmeny v prihláške môžete robiť do 15. decembra 2020.

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.