Možnosť vyplniť elektronickú prihlášku skončila.
Ak chcete prihlásiť žiakov do súťaže, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52, 0903 722 986) alebo e-mailom.

Počty prihlásených žiakov, zoznamy individuálne prihlásených žiakov a úhradu štartovného môžete skontrolovať na