Pokyny pre žiakov – EXPERT geniality show online
Pozorne si prečítaj celé pokyny.
 1. Skontroluj, či máš správne uvedenú školu.
 2. Potvrď svoj ročník.
  Si piatak, šiestak alebo primán? Súťažíš v dvoch témach. Vyber si, v akom poradí ich budeš riešiť. V každej téme je 20 otázok. Pri každej budú štyri odpovede. Správna je vždy iba jedna odpoveď.
  Si siedmak, sekundán alebo starší? Vyber si prvú a druhú tému. Budeš riešiť dva testy po 25 otázok. Pri každej budú štyri odpovede. Správna je vždy iba jedna odpoveď.
 3. Klikni na tlačidlo Ďalej.
 4. Skontroluj si svoje údaje. Ak chceš niečo zmeniť, klikni na Zmeniť výber. Ak sú údaje správne, klikni na ŠTART. Odvtedy ti začne plynúť súťažný čas. Na prácu budeš mať 60 minút. Vpravo hore je ukazovateľ času. Po uplynutí 30 minút ukazovateľ zmení farbu na oranžovú. Posledných 5 minút ukazovateľ zmení farbu na červenú.
 5. Na pohyb medzi otázkami používaj iba šípky sipka vpravo a sipka vpravo, ktoré sú pri otázkach. Nepoužívaj tlačidlo Backspace ani šípky ⇽, ⇾ v prehliadači.
 6. Ak na nejakú otázku nebudeš vedieť odpovedať, preskoč ju. Keď ti zostane čas, môžeš sa k nej vrátiť. Odpovede, ktoré si už vyznačil(a), budú mať inú farbu.
 7. Ak sa pomýliš, môžeš svoju odpoveď zmeniť.
 8. Ak na úlohu nechceš odpovedať, stlač tlačidlo bez odpovede.
 9. Hodnotenie odpovedí:
     Za správnu odpoveď môžeš získať od 2 do 6 bodov. Bodová hodnota sa stanoví po súťaži podľa toho, koľko súťažiacich vedelo na otázku odpovedať.
     Ak nevyznačíš žiadnu odpoveď, získaš za úlohu 0 bodov.
     Za nesprávnu odpoveď sa ti odpočíta 1 bod.
     Ak nebudeš vedieť, ktorá odpoveď je správna, nevyznač radšej žiadnu možnosť. Nič nezískaš, ale ani nestratíš. Ak sa pomýliš, môžeš svoju odpoveď zmeniť.
     Ak si budeš odpoveďou istý(á), zaklikni políčko ISTOTA. Ak vyznačíš istotu pri správnej odpovedi, získaš prémiu 2 body. Ak vyznačíš istotu pri nesprávnej odpovedi, dostaneš pokutu 2 body.
 10. Ak odpovieš na všetky otázky alebo budeš chcieť skončiť, klikni na Ukončiť testy.
 11. Prichystaj si papier na poznámky. Tam si znač aj svoje odpovede, aby si ich v prípade technickej poruchy vedel(a) znovu vyznačiť.
 12. V prípade technickej poruchy sa do 15 minút znovu prihlás rovnakým kódom. Čas, kedy nebudeš prihlásený(á), sa ti nepočíta do celkového súťažného času.
 13. Na záver si pre prípad reklamácie vytlač alebo stiahni Prehľad svojich odpovedí. Až potom stlač tlačidlo UKONČIŤ SÚŤAŽ.
NASPÄŤ