Poslednú otázku v tomto ročníku "Úlohy na dnes" si dáme z Mozgolamov. Milí Experti, držíme palce, aby vám zajtra sadli otázky vo vašich témach :-)

Maťo povedal: „Včerajšok bol rovnako ďaleko od pondelka ako od nedele.“ Aký bol deň v týždni, keď to Maťo povedal?
Tvoja odpoveď: streda
štvrtok
piatok
sobota
Tvoje meno:
Tvoj e-mail:

Potvrď, že nie si robot:

Úlohy a správne odpovede z predchádzajúcich dní.
18. úloha:
Aký druh medveďa žije na území Slovenska?
Správna odpoveď: medveď hnedý
17. úloha:
Ktorá z týchto piesní je v trojštvrťovom rytme?
Správna odpoveď: Tichá noc
16. úloha:
Arktída a Antarktída sa rozprestierajú na opačných póloch Zeme, napriek tomu sú si v mnohom podobné. V ktorej možnosti je uvedená ich spoločná charakteristika?
Správna odpoveď: Striedajú sa tam polárne dni a noci.
15. úloha:
Zo štyroch podstatných mien sme vynechali všetky samohlásky. V troch prípadoch išlo o tú istú trojicu samohlások. Z ktorého slova sme vynechali inú trojicu samohlások ako zo zvyšných troch?
Správna odpoveď: VDLČK
14. úloha:
V chladných mesiacoch roka sa stáva, že keď si tesne po návrate domov umývame ruky, aj studená voda sa nám zdá teplá. Prečo?
Správna odpoveď: Lebo povrch kože má nižšiu teplotu ako chladná voda, ktorá tak teplo koži odovzdáva.
13. úloha:
Ktorým výrazom sa v golfe označuje počet úderov, ktorý je potrebný na ideálne odohranie každej jamky?
Správna odpoveď: par
12. úloha:
Na našej najdlhšej rieke Váh sa nachádza Vážska kaskáda. Čo to je?
Správna odpoveď: sústava vodných elektrární
11. úloha:
Complete the following sentence with the best word to make a pun. 6 is afraid of 7 because 7 ....... 9.
Správna odpoveď: ate
10. úloha:
Ktoré mesto je sídlom Medzinárodného červeného kríža, Červeného polmesiaca, Svetovej zdravotníckej organizácie aj Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov?
Správna odpoveď: Ženeva
9. úloha:
Päť kamarátiek sa stretlo na zájazde športového klubu, ktorý združuje bežcov, cyklistov, korčuliarov a turistov. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o týchto dievčatách je určite pravdivé?
Správna odpoveď: Najmenej jednému z uvedených športov sa venujú aspoň dve dievčatá.
8. úloha:
Určite ste už boli v bábkovom divadle, v ktorom hrdinov príbehov nestvárňovali herci, ale bábky. Bábkam pomáhajú v pohybe bábkoherci. Ako sa volajú bábky, ktorým ovláda bábkoherec ruky zdola pomocou vodiacich tyčiek - čempurít?
Správna odpoveď: Javajka
7. úloha:
V Pekingu sa nachádza komplex stoviek budov, ktorý slúžil päť storočí ako domov cisára. Vchádza sa doň cez viaceré brány. Najznámejšou je Brána nebeského pokoja, na ktorej visí veľký portrét Mao Ce-tunga. Ako sa tento komplex nazýva?
Správna odpoveď: Zakázané mesto
6. úloha:
Remeslo má zlaté dno, to vedeli už aj naši predkovia – Slovania. Okrem tkáčstva, kováčstva či šperkárstva sa však zaoberali aj brtníctvom. Kto bol brtník?
Správna odpoveď: včelár
5. úloha:
Peter vhodil do odmerného valca kocku ľadu a nechal ju roztopiť. Čo platí pre objem vody z roztopenej kocky?
Správna odpoveď: Objem vody je menší ako objem kocky ľadu.
4. úloha:
Cieľom zápasu v jude je znehybnenie protivníka na určený čas alebo jeho kontrolované hodenie na zem. Bezchybne vykonanú techniku hodenia rozhodca hodnotí ako
Správna odpoveď: ippon.
3. úloha:
There are four children talking about how they get to school. One of them, Audrey, always uses public transport. Which sentence did she say?
Správna odpoveď: I usually catch a bus.
2. úloha:
Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť. Ktorý pojem do skupiny nepatrí?
Správna odpoveď: chvost
1. úloha:
V ľudových rozprávkach, piesňach a  legendách sa vyskytujú aj bytosti, ktorých existencia nebola dokázaná. V ktorom pohorí podľa týchto legiend žije snežný muž Yeti?
Správna odpoveď: Himaláje