Celkovo sme vám položili 23 otázok a mnohí z vás na ne vedeli správne odpovedať. Tu sú tí najúspešnejší:

Výsledky:

1. miesto – 22 správnych odpovedí
Beáta Lukašíková

2. miesto – 16 správnych odpovedí
Kristína Hnidenková
Paulínka Žilincová
Ema Lukašíková

3. miesto – 15 správnych odpovedí
Júlia Pagáčova
Jakub Kliment