Zadaj svoj kód, pod  ktorým si súťažil(a), a zisti svoje výsledky v súťaži.

Kód žiaka (6 číslic): 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v celkovom poradí, získajú titul „TOP EXPERT“, vecnú cenu a diplom TOP EXPERTa.
Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 11. – 100. mieste v celkovom poradí, získajú titul „TOP EXPERT“ a diplom TOP EXPERTa.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v niektorej téme, získajú titul „EXPERT na (názov témy)“, vecnú cenu a diplom EXPERTa.
Súťažiaci, ktorí sa umiestnia v prvej štvrtine rebríčka v niektorej téme, získajú titul „EXPERT na (názov témy)“ a diplom EXPERTa.

Tituly, vecné ceny a diplomy budú udelené v každej vekovej kategórii osobitne. Súťažiacim bude rozdaných 550 vecných cien. Veľké diplomy dostane aspoň štvrtina súťažiacich.

Ostatní súťažiaci (ktorí nedostanú žiadnu cenu ani diplom) dostanú účastnícky diplom.
Vecné ceny budú súťažiacim zaslané poštou na adresu školy tak, aby ich dostali najneskôr do konca februára 2020.

Ako sa hodnotia testy a prideľujú skóre, sa dozvieš tu.

Tvoj kód okrem Teba pozná ešte školský koordinator súťaže.