Zadaj svoj kód, pod  ktorým si súťažil(a), a zisti svoje výsledky v súťaži.

Kód žiaka: 
Potvrď, že nie si robot:    


Tvoj kód okrem Teba pozná ešte školský koordinátor súťaže.