Cirkevná základná škola – Narnia, Bratislava

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky

Gymnázium sv. Fr. z Assisi, Žilina

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Cirkevná základná škola – Narnia, Bratislava

Základná škola, Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou

školská galéria

Stredná zdravotnícka škola, Športová 349/34, Dunajská Streda

školská galéria