Už čoskoro

Vaši žiaci zažijú pocit výnimočnosti

lebo budú môcť predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok.
Benefitom bude nielen hrdý titul Expert či Top Expert, ale aj krásny diplom a darček.