EXPERT

geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Ako prihlásiť žiakov do súťaže - 2021/22

Informujte žiakov a kolegov o súťaži

Žiakom, ktorí sú v škole, porozprávajte o súťaži priamo na hodinách. V časti Učiteľ/Dokumenty na stiahnutie nájdete aj leták na stiahnutie.

Na informovanie žiakov, ktorí nechodia do školy, využite, vlastné informačné kanály, ktorými s nimi komunikujete počas dištančného vzdelávania – EduPage, e-mail, online hodiny. Prosíme, informujte o súťaži aj svojich kolegov – hlavne triednych učiteľov.

Všetky informácie o súťaži nájdu na stránke sutazexpert.sk.

Do 12. apríla prihláste žiakov do súťaže

Do 12. apríla vyplňte Prihlášku školy, kde uvediete informácie o školskom koordinátorovi a vyplníte počet žiakov, ktorí sa prihlásili Vám (podobne ako po minulé roky). Prihlášku školy nájdete aj v sekcii Učiteľ. Na prihlásenie potrebujete kód školy, ktorý sme Vám poslali (kód je rovnaký ako vlani).

Na uľahčenie prihlásenia a zbierania štartovného sme pripravili aj individuálnu Prihlášku žiakov (nájdu ju od 15. marca priamo na titulnej stránke súťaže). Žiaci (s pomocou rodičov) sa môžu do súťaže prihlásiť individuálne tiež do 12. apríla. Po prihlásení dostanú súťažný kód a všetky informácie k platbe. Zoznam žiakov, ktorí sa takto prihlásia uvidíte na Prihláške školy a Karte školy.

Ak sa všetci žiaci prihlásia individuálne, vyplňte v Prihláške školy iba údaje o školskom koordinátorovi, aby sme vedeli, s kým môžeme na škole komunikovať. Odmenu školským koordinátorom vyplácame za všetkých žiakov, ktorí budú súťažiť.

Prosíme, pripomeňte žiakom možnosť vyplniť individuálnu prihlášku aj tesne pred 12. aprílom. Túto prihlášku musí vzhľadom na Zákon o ochrane osobných údajov potvrdiť aj rodič. Pre ďalšiu komunikáciu so žiakmi, potrebujeme v prihláške vyplniť aj mailovú adresu rodiča.

Uhraďte štartovné

Vyzbierajte štartovné 4 € od Vami prihlásených žiakov. Žiaci prihlásení individuálne platia štartovné sami.

Do 12. apríla 2021 uhraďte štartovné za Vami prihlásených žiakov (počet prihlásených žiakov x 4 €). Môžete to urobiť:

  • bankovým prevodom – všetky informácie dostane mailom po vyplnení prihlášky školy,
  • prostredníctvom TrustPay priamo pri prihlasovaní školy,
  • poštovým poukazom na účet – vypýtajte si ho na pošte a vyplňte IBAN: SK3711000000002923879083, variabilný symbol: 400XXXXX, kde XXXXX je kód Vašej školy. V časti Podací lístok uveďte názov EXPERT.

Ak požadujete vystavenie faktúry, požiadajte o ňu formulárom po prihlásení alebo e-mailom pred uskutočnením platby. V žiadosti uveďte presné fakturačné údaje platcu. Vystavenie faktúry viac ako 15 dní po uskutočnení platby nie je z účtovného hľadiska možné.

Skontrolujte prihlášku školy

Do piatku 23. apríla 2021 skontrolujte na Karte školy, či evidujeme prihlášku a či sú počty žiakov prihlásených do súťaže správne. Zároveň budete mať na Karte školy uvedený zoznam žiakov a ich súťažných kódov. Postupne tam budú pribúdať aj informácie o platbe individuálne prihlásených žiakov.

Priebeh súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch 13. a 14. mája 2021. Ak sa školy otvoria, súťažiť sa bude v školách (papierovou alebo online formou). Ak žiaci zostanú doma, budú súťažiť online z domu.

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo potrebujete ďalšie informácie,

napíšte nám na expert@talentida.sk  alebo zavolajte na 0903 / 722 986, 02 / 6382 4952.

Scroll to top