Vyžrebovali sme výhercu mobilného telefónu :D

Pri príležitosti jubilejného, 15. ročníka súťaže, sme zo všetkých súťažiacich vyžrebovali jedného, ktorý od nás získava mobilný telefón – číslo 96406. Toto číslo mal databáze žrebovania pridelené žiak, ktorý má súťažný kód 18833 a je to žiak 5.C na ZŠ Topoľova 8 v Nitre. Výhercu budeme kontaktovať. Srdečne blahoželáme.

Scroll to top