O súťaži s Top Expertom Adamom

Adam Ćabrák Top Expert

Do Experta sa v jeho 14-ročnej histórii zapojilo už viac ako 120 000 žiakov. Jedným z najúspešnejších súťažiacich bol Adam, s ktorým sme pri príležitosti 15. narodenín Experta urobili krátky rozhovor.

V čom si bol TOP expertom?

V témach Spoločnosť kedysi a dnes a Svetobežník

Čím Ťa zaujala súťaž Expert geniality show?

Najmä možnosťou výberu z viacerých tém a zaujímavými otázkami.

V ktorých ročníkoch a na akej škole si sa zapojil do súťaže?

Do súťaže som sa zapojil v 6. a 7. ročníku základnej školy.

V akých témach si súťažil?

Súťažil som v témach Svetobežník a Spoločnosť kedysi a dnes.

Na základe čoho si si vyberal dané súťažné témy?

Vždy ma bavila geografia a história, takže bolo prirodzené, že som súťažil práve v týchto témach. Pred začiatkom riešenia som si ale zakaždým prešiel aj otázky v iných témach, aby som zistil, či mi náhodou nesadnú, nakoniec som sa však rozhodol pre riešenie úloh z tém Svetobežník a Spoločnosť kedysi a dnes.

Spomenieš si, ako si sa umiestnil, alebo čo si vyhral?

Prvý rok som skončil celkovo prvý, o rok neskôr druhý. V téme Svetobežník som v oboch rokoch vyhral a v téme Spoločnosť kedysi a dnes som dosiahol druhé a tretie miesto. Ceny si pamätám, jeden rok som dostal tri výborné spoločenské hry, o rok na to poukážky na knihy, čo som ako knihomoľ veľmi ocenil  🙂

Ak porovnáš písomky a testy v škole, v čom je podľa Teba Expert iný?

Expert v testoch kládol otázky z rôznych tém a okruhov. Na rozdiel od testov v škole, ale aj iných súťaží tak kladie namiesto bifľovania väčší dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti nadobudnuté samoštúdiom. To som vnímal veľmi pozitívne, nakoľko to umožňovalo prejaviť aj svoje vedomosti a znalosti získané aj mimo školy.

Aký má podľa Teba súťaž prínos pre žiakov?

Všeobecne si myslím, že zapájanie sa do rôznych školských súťaží je veľmi prospešné a Expert v tomto nie je výnimkou. Určite môžete v Expertovi získať nové znalosti a zároveň úspech v súťaži môže slúžiť ako motivácia na ďalší sebarozvoj.

Pomohla Ti súťaž v ďalšom štúdiu?

Priamo v štúdiu asi nie, ale ako som už v predchádzajúcej odpovedi spomínal, úspech v súťaži vás nakopne k ďalšiemu štúdiu a to sa stalo aj v mojom prípade.

Kde momentálne študuješ?

Momentálne som žiakom maturitného ročníka gymnázia. Maturovať budem z občianskej náuky a dejepisu, čiže práve z predmetov, ktoré boli obsiahnuté v téme Spoločnosť kedysi a dnes.

O súťaži s Top Expertom Adamom

Ďalšie aktuality

Na aké ceny sa môžete tešiť?

Všetci súťažiaci dostanú okrem diplomu aj malú spomienkovú cenu. Pre tých najlepších sú pripravené praktické buffky, alebo poukážky od Martinusu  🙂 Na aké ceny sa