Adam Ćabrák Top Expert

O súťaži s Top Expertom Adamom

Do Experta sa v jeho 14-ročnej histórii zapojilo už viac ako 120 000 žiakov. Jedným z najúspešnejších súťažiacich bol Adam, s ktorým sme pri príležitosti 15. narodenín Experta urobili krátky rozhovor.

V čom si bol TOP expertom?

V témach Spoločnosť kedysi a dnes a Svetobežník

Čím Ťa zaujala súťaž Expert geniality show?

Najmä možnosťou výberu z viacerých tém a zaujímavými otázkami.

V ktorých ročníkoch a na akej škole si sa zapojil do súťaže?

Do súťaže som sa zapojil v 6. a 7. ročníku základnej školy.

V akých témach si súťažil?

Súťažil som v témach Svetobežník a Spoločnosť kedysi a dnes.

Na základe čoho si si vyberal dané súťažné témy?

Vždy ma bavila geografia a história, takže bolo prirodzené, že som súťažil práve v týchto témach. Pred začiatkom riešenia som si ale zakaždým prešiel aj otázky v iných témach, aby som zistil, či mi náhodou nesadnú, nakoniec som sa však rozhodol pre riešenie úloh z tém Svetobežník a Spoločnosť kedysi a dnes.

Spomenieš si, ako si sa umiestnil, alebo čo si vyhral?

Prvý rok som skončil celkovo prvý, o rok neskôr druhý. V téme Svetobežník som v oboch rokoch vyhral a v téme Spoločnosť kedysi a dnes som dosiahol druhé a tretie miesto. Ceny si pamätám, jeden rok som dostal tri výborné spoločenské hry, o rok na to poukážky na knihy, čo som ako knihomoľ veľmi ocenil  🙂

Ak porovnáš písomky a testy v škole, v čom je podľa Teba Expert iný?

Expert v testoch kládol otázky z rôznych tém a okruhov. Na rozdiel od testov v škole, ale aj iných súťaží tak kladie namiesto bifľovania väčší dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti nadobudnuté samoštúdiom. To som vnímal veľmi pozitívne, nakoľko to umožňovalo prejaviť aj svoje vedomosti a znalosti získané aj mimo školy.

Aký má podľa Teba súťaž prínos pre žiakov?

Všeobecne si myslím, že zapájanie sa do rôznych školských súťaží je veľmi prospešné a Expert v tomto nie je výnimkou. Určite môžete v Expertovi získať nové znalosti a zároveň úspech v súťaži môže slúžiť ako motivácia na ďalší sebarozvoj.

Pomohla Ti súťaž v ďalšom štúdiu?

Priamo v štúdiu asi nie, ale ako som už v predchádzajúcej odpovedi spomínal, úspech v súťaži vás nakopne k ďalšiemu štúdiu a to sa stalo aj v mojom prípade.

Kde momentálne študuješ?

Momentálne som žiakom maturitného ročníka gymnázia. Maturovať budem z občianskej náuky a dejepisu, čiže práve z predmetov, ktoré boli obsiahnuté v téme Spoločnosť kedysi a dnes.

Scroll to top