Ceny a diplomy na ceste k vám

Tak. Už máme zabalené, naložené do auta a vyrážame na poštu 🙂

Ceny a diplomy na ceste k vám

Ďalšie aktuality

Vyskúšaj si Experta na nečisto

Od 3. do 11. mája si môžeš vyskúšať cvičný test. Vyskúšaš si aplikáciu a overíš správnosť svojho súťažného kódu. Vyskúšaj si Experta na nečisto