Celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl

Chceš byť dokonale pripravený na súťaž? Do 11. mája si môžeš svoje znalosti a správnosť svojho súťažného kódu overiť nanečisto.

Výsledky zverejníme 3. júna

Expert súťažne

  • Vo štvrtok 13. 5. budú súťažiť žiaci, ktorí sú v školách s papierovým testom a hárkom.
  • V piatok 14. 5. sa bude súťažiť klasicky aj ONLINE.
  • Online súťaž bude prístupná od 8:00 – 19:00.