EXPERT

napísali o súťaži

Ďakujeme veľmi pekne za neobyčajnú súťaž. Naši žiaci sa jej zúčastňujú veľmi radi. Súťaž nabáda žiakov, aby nepoznali iba vedomosti zo svojich školských zošitov, ale zaujímali sa aj o dianie v spoločnosti a spravili tak pre seba niečo naviac.

Žiaci a učitelia Súkromného gymnázia,
Ul. 29. augusta, Bardejov

Každoročne sa na súťaž tešíme. Sme radi, že si môžeme zmerať sily i na pôde vedomostnej, aj keď niektoré otázky sú náročnejšie – máme s nimi dosť práce – ale tí „skalní“ to z roka na  ok zvládajú lepšie a lepšie. Aj v tomto roku bol záujem o témy Spoločnosť kedysi a dnes a Svetobežník, ba popasovali sa aj s Mozgolamami. Želáme vám veľa EXPERTov, radosť z práce s talentami na Slovensku a veľa dobrých nápadov na tvorbu otázok v ďalších ročníkoch.

Mgr. Erika Kissová,
Základná škola, Čs. armády,
Moldava nad Bodvou

Expert je veľmi obľúbená súťaž. Vďaka téme Góly, body, sekundy si získala aj takých žiakov, ktorí sa bežne do vedomostných súťaží nezapájajú. Ešte aj po súťaži preberáme jednotlivé otázky, googlime ich a diskutujeme o nich. Viem, že tieto úlohy žiaci zvyknú aj doma riešiť. Expert geniality show je proste udalosť roka v našej škole, ale aj v mnohých rodinách. Deti si zvyknú dodatočne vyriešiť aj úlohy z iných tém, ako si zvolili v súťaži, preto je veľmi fajn, že brožúra s testami je takto koncipovaná.

Mgr. Michaela Kutelyová,
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho, Poniky

 

EXPERT geniality show je veľmi dobre zorganizovaná súťaž. Koordinátor a administrátori majú dôkladne vypracovaný postup, ktorý zjednodušuje prácu. Bolo veľmi dobré, že sa počas celého mesiaca november mohli žiaci na súťaž pripravovať cez vašu webovú stránku. Súťaž pomáha žiakom vo vyučovacom procese rozvíjať logické a tvorivé myslenie. Žiak si vedomosti študuje sám z vlastnej iniciatívy a učí sa ich prepájať do bežného života.

PhDr. Gabriela Lešková,
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej,
Ružomberok

Pekný deň, žiaci sa na súťaž tešia, už v septembri zisťujú, kedy bude. Trocha nám naruší celkové vyučovanie, ale my nadšenci sa nedáme a uchránime si to.

Mgr. Helena Poláková,
Základná škola s MŠ, Čečejovce

Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do Vašej súťaže. Páčia sa nám všetky témy, radi by sme pridali trebárs literatúru, knihy alebo hudbu. A, samozrejme, chlapci sa tešia na Góly, body, sekundy.

Mgr. Kornélia Vojtaníková,
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice

Súťaž je zaujímavá aj tým, že si študenti môžu vybrať tému až keď vidia testy.

 

Vážení usporiadatelia! Žiaci boli nadšení, súťaž sa im páči. Uvítali by aj iné kategórie. Táto súťaž má prínos!

Mgr. Vilma Mrázová,
Stredná zdravotnícka škola,
Športová ul. Dunajská Streda

Deti obľubujú túto súťaž, lebo na stránke školy zverejňujeme iba výsledky úspešných žiakov. Nič by som na tejto súťaži nemenila. Deťom sa páčilo, že obrázky boli farebné a že si môžu vyberať témy až po prelistovaní brožúrky.

Mgr. Sylvia Švecová,
Základná škola, Mojmírova, Piešťany

Sme radi, že tento rok sú obrázky v testoch farebné. Uľahčujú riešenie úloh. Táto súťaž má svoje opodstatnenie, pretože žiaci si overia svoje vedomosti, slúži k rozvoju čitateľskej gramotnosti.

Ing. Mária Šramová,
Základná škola, Nám. Š. Kluberta, Levoča

Test bol podľa žiakov aj učiteľov skutočne náročný, ale chystajú si ho zopakovať na budúci rok.

Žiaci a učitelia z Hotelovej akadémie,
Mikovíniho, Bratislava