EXPERT

kalendár

Školský rok 2018/19
Textbox Section
 • 1. októbra 2018
  Zaslanie ponuky na školy.
 • 26. októbra 2018
  Termín prihlásenia žiakov do súťaže.
 • 15. novembra 2018
  Zaslanie testov na školy.
 • 29. novembra 2018
  Termín súťaže.
 • 21. decembra 2018
  Zverejnenie základných výsledkov žiakov na stránke.
 • do 9. januára 2018
  Reklamácie vyhodnotenia súťaže.
 • 15. januára 2019
  Zverejnenie kompletných výsledkov žiakov na stránke.
 • Február 2019
  Zaslanie diplomov a cien na školy.