EXPERT

kalendár

Školský rok 2017/18
Textbox Section
 • 2. októbra 2017
  Zaslanie ponuky na školy.
 • 27. októbra 2017
  Termín prihlásenia žiakov do súťaže.
 • 16. novembra 2017
  Zaslanie testov na školy.
 • 30. novembra 2017
  Termín súťaže.
 • 21. decembra 2017
  Zverejnenie základných výsledkov žiakov na stránke.
 • 12. januára 2018
  Zverejnenie kompletných výsledkov žiakov na stránke.
 • Február 2018
  Zaslanie diplomov a cien na školy.