EXPERT

kalendár

Školský rok 2016/17
Textbox Section
 • 4. októbra 2016
  Zaslanie ponuky na školy.
 • 27. októbra 2016
  Termín prihlásenia žiakov do súťaže.
 • 15. novembra 2016
  Zaslanie testov na školy.
 • 1. december 2016
  Termín súťaže.
 • 22. decembra 2016
  Zverejnenie základných výsledkov žiakov na stránke.
 • 11. január 2017
  Zverejnenie kompletných výsledkov žiakov na stránke.
 • 27. januára 2017
  Zaslanie diplomov, cien na školy.