Základná škola, Hrachovo

Gymnázium, L. Sáru 1, Bratislava