Základná škola, Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou

Súkromná základná škola Bell Amos, Východná 18, Martin

Základná škola s MŠ, Andreja Bažíka 20, Zuberec

Základná škola, Komenského 23, Bardejov

Gymnázium sv. E. Steinovej, Charkovská 1, Košice

Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

Základná škola, Haniska