Tí, ktorých vidíš na tejto stránke, si zaslúžia tvoje uznanie.

Dokázali obstáť v tvrdej konkurencii
10 297 EXPERTov z celého Slovenska.
Vo svojej vekovej kategórii sa umiestnili na 1. mieste
vo svojej súťažnej téme alebo v celkovom poradí.

Preto im právom patrí miesto v našej galérii slávy.

EXPERT 6

EXPERT 7

EXPERT 8

EXPERT 9

EXPERT G12

EXPERT O12

EXPERT G34

EXPERT O34


Textbox Section