Gymnázium, L. Sáru 1, Bratislava

Základná škola, Komenského 23, Bardejov

Základná škola s MŠ, Brusno

Základná škola, P. O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany

Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

Súkromná stredná odborná škola, Orechová 53, Mostová

Základná škola M. Lechkého, Jána Pavla II. 1, Košice

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Základná škola, Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou