Spojenie témy Do you speak English? a témy Svetobežník. Vieš správnu odpoveď?

What is the national flower of Scotland?
Tvoja odpoveď: the rose
the thistle
the daffodil
the shamrock
Tvoje meno:
Tvoj e-mail:

Úlohy a správne odpovede z predchádzajúcich dní.
11. úloha:
Mars sa zvykne nazývať aj červená planéta. Ktorý prvok periodickej sústavy určuje jeho farbu?
Správna odpoveď: Železo
10. úloha:
Do križovatky pri Mníchove vchádza auto. Má na výber štyri možnosti. Smerom na ktoré mesto by sa auto malo vydať, aby išlo najkratšou cestou do Paríža?
Správna odpoveď: Zürich
9. úloha:
V košíku je 15 jabĺk, z nich 5 je červených. Najmenej koľko jabĺk treba z košíka potme vybrať, aby sme mali istotu, že vyberieme aspoň dve červené jablká?
Správna odpoveď: 12
8. úloha:
Na obrázku vidíme záber z filmu Hľadá sa Nemo. Čo by bolo treba na zábere zmeniť, aby bol v súlade s prírodnými zákonmi reálneho sveta?
Správna odpoveď: Igelitové vrecká s vodou a rybami by mali byť ponorené hlbšie.
7. úloha:
Finish the sentence: If a person gets paid peanuts, he earns ...
Správna odpoveď: the minimum.
6. úloha:
Oxid uhličitý, chlorofyl, slnečné žiarenie a voda na jednej strane rovnice, cukor a kyslík na strane druhej. Ktorý dôležitý dej táto rovnica popisuje?
Správna odpoveď: fotosyntézu
5. úloha:
Najväčšie africké sladkovodné jazero má rozlohu takmer jeden a pol násobne väčšiu, ako je rozloha Slovenskej republiky. Ako sa toto jazero volá?
Správna odpoveď: Viktóriino jazero
4. úloha:
Naši futbalisti vyhrali v kvalifikácii na európsky šampionát nad Írskom až po penaltovej dráme. Ktorý z našich hráčov premenil penaltu spôsobom, označovaným od roku 1976 ako panenkovský ?
Správna odpoveď: Ján Greguš
3. úloha:
Šiesti spolužiaci (Alena, Barbora, Dušan, Edo, Hugo a Gusto) vošli jeden za druhým do jedálne. Ak vieme, že prvé aj posledné vošlo dievča, koľko rôznych poradí prichádza do úvahy?
Správna odpoveď: 48
2. úloha:
Mount Everest, Kilimandžáro a Mont Blanc sú najvyššie vrchy troch svetadielov. Ktorý zo svetadielov nemá v tejto trojici zastúpenie?
Správna odpoveď: Amerika
1. úloha:
Rozprávku „Soľ nad zlato“ poznáme všetci. Význam soli poznali ľudia už v praveku. Je dôležitá pre správne fungovanie organizmu. Ktoré tvrdenie o soli je nepravdivé?
Správna odpoveď: Z kuchynskej soli sa odstraňuje jód, pretože je jedovatý.