EXPERT

o čo sa súťažilo v šk. roku 2016/17

Prečo sa žiaci zapájajú do našej súťaže? Lebo chcú okoliu ukázať, že sú dobrí. A my im to potvrdíme.
Ak sa umiestnia v prvej štvrtine tematického rebríčka alebo do 100. miesta v celkovom poradí,
získavajú oprávnenie používať čestný titul EXPERT alebo TOP EXPERT.
A majú na to aj „oficiálny doklad“ - takéto krásne diplomy:

EXPERT-diplom-experta

EXPERT-diplom-top-experta

Ostatní súťažiaci dostanú účastnícky diplom:

EXPERT-diplom-ucastnik


Titul TOP EXPERT

získalo 800 súťažiacich

Titul EXPERT
na Dejiny, udalosti, umenie

získalo 770 súťažiacich

Titul EXPERT
na Do you speak English?

získalo 628 súťažiacich

Titul EXPERT
na Góly, body, sekundy

získalo 519 súťažiacich

Titul EXPERT
na Mozgolamy

získalo 1216 súťažiacich

Titul EXPERT
na Tajomstvá prírody

získalo 567 súťažiacich

Titul EXPERT
na Svetobežník

získalo 1007 súťažiacich